Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Vững tin vươn khơi bám biển - Ảnh 1.

Bình yên ngày về .Ảnh: NGUYỄN XUÂN THAO

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Vững tin vươn khơi bám biển - Ảnh 2.

Lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2023 ở Quảng Ngãi .Ảnh: NGUYỄN TẤN PHÁT

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Vững tin vươn khơi bám biển - Ảnh 3.

Ngày mới trên cảng cá Tắc Cậu (Kiên Giang) .Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Vững tin vươn khơi bám biển - Ảnh 4.

Làng chài Phan Rí Cửa (Bình Thuận) .Ảnh: NGUYỄN QUỐC HUY

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Vững tin vươn khơi bám biển - Ảnh 5.

Hừng hực khí thế ,Ảnh: TRẦN NGỌC ANH

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Vững tin vươn khơi bám biển - Ảnh 6.

Rộn ràng vươn khơi .Ảnh: PHẠM HUY ĐẰNG

Cuộc thi ảnh Thiêng liêng cờ Tổ quốc: Vững tin vươn khơi bám biển - Ảnh 7.

Vui xuân trên biển .Ảnh: NGUYỄN XUÂN TƯ

Từ ngày 10 đến 20-2-2023, Ban Tổ chức cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” đã nhận được ảnh dự thi của các tác giả: Vũ Phi Long (Sơn La), Nguyễn Xuân Tư (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Trung (TP HCM), Nguyễn Thành Nam (An Giang), Nguyễn Tấn Phát (Quảng Ngãi), Trần Hữu Cường (Đồng Nai), Nguyễn Xuân Thao (Thừa Thiên – Huế), Phan Lê Thu An, Đoàn Ngọc Thịnh (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hợp (TP HCM), Nguyễn Văn Cường (Quảng Ninh), Trần Đức Hạnh (Hà Nội), Nguyễn Tuấn Anh (TP HCM), Phạm Huy Đằng (Kon Tum)…