Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”: Ngày xuân thắm màu cờ - Ảnh 1.

Sắc cờ đỏ sao vàng trên nóc nhà Đông Dương. Ảnh: DƯƠNG QUỐC HIẾU

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”: Ngày xuân thắm màu cờ - Ảnh 2.

Cột cờ vĩ tuyến 17 chiều cuối năm. Ảnh: NGUYỄN TRUNG THÀNH

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”: Ngày xuân thắm màu cờ - Ảnh 3.

Chiến sĩ quân bưu. Ảnh: LƯƠNG ANH

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”: Ngày xuân thắm màu cờ - Ảnh 4.

Chuẩn bị nấu bánh tét trong ngày Tết quân dân. Ảnh: NGUYỄN ĐOÀN KẾT

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”: Ngày xuân thắm màu cờ - Ảnh 5.

Được mùa. Ảnh: HOÀNG BÍCH NHUNG

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”: Ngày xuân thắm màu cờ - Ảnh 6.

Trên công trường. Ảnh: LÊ ĐỨC HÙNG

Cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”: Ngày xuân thắm màu cờ - Ảnh 7.

Ngày cuối năm. Ảnh: HOÀNG BÍCH NHUNG

Thể lệ cuộc thi

Mỗi tác giả có thể gửi số lượng tác phẩm không giới hạn; có thể chọn 1 hoặc cả 2 thể loại: Ảnh đơn hoặc bộ ảnh/phóng sự ảnh.

– Tất cả ảnh dự thi có thời điểm chụp không quá 1 năm, tính từ ngày phát động (23-6-2022).

– Tác phẩm ảnh gửi kèm nội dung/chú thích rõ ràng, nêu rõ bối cảnh, thời gian chụp. Tác phẩm dự thi ghi rõ tên tác giả, bút danh, kèm địa chỉ, số điện thoại liên lạc, tài khoản ngân hàng.

– Tác phẩm dự thi chưa đăng, phát trên bất kỳ phương tiện đại chúng nào; chưa đoạt giải ở cuộc thi nào.

– Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động 23-6-2022 đến 15-5-2023.

– Tác phẩm dự thi gửi qua email: thiengliengcotoquoc2022@gmail.com.

– Tác phẩm dự thi đăng báo được trả nhuận bút theo quy định của Báo Người Lao Động.