Cần thay bảng mới - Ảnh 1.

Đề nghị cơ quan chức năng thay mới để thuận lợi cho người đi đường, bảo đảm mỹ quan đô thị.