Bẫy trên đầu - Ảnh 1.

Ngoài ra, tấm bảng này cũng đã xuống màu, cần đơn vị chủ quản thay bảng mới để tránh nguy hiểm và bảo đảm mỹ quan đô thị.