Bãi rác phình to - Ảnh 1.

Đáng nói bãi rác ngày càng phình to, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ô nhiễm trầm trọng.